kalihon kumor

Пінскі Кірмаш

Хіба вам трэба на Пінскі кірмаш?
- Зьверабой, скрыпень ды чабор...
Пакіньце вестку ў пасёлачак наш,
Той маёй, з кім мелі любоў.


Хай паш'е мне кашулю са льна                   (На схіле пагорка ў замшэлым бары)
- Зьверабой, скрыпень ды чабор...              (Сочыць за птушкай па сьнежнай кайме)
Бяз швоў, вузлоў, бяз шпуль ды чаўна,      (Укутвае ў коўдру дзіцятка з гары)
Тады зноў нам будзе любоў.                        (Сьпіць не пачуўшы на трубы ды звон)

Хай нам знойдзе васьміну ральлі                 (На схіле пагорка дажджыцца раса)
- Зьверабой, скрыпень ды чабор...               (Мые траву разьлітая сьляза)
Паміж вадой ды краем зямлі,                       (Ваяр набліскоўвае стрэльбу пяском)
Тады зноў нам будзе любоў.                        (Сьпіць не пачуўшы на трубы ды звон)

Хай пажынае сярпом скуракоўкім,               (Вайна падвывае, палаюць рады)
- Зьверабой, скрыпень ды чабор...             (Ратнікі клічуць пяхоту туды)
Ды вяжа ў снапы зь верасовай вяроўкі       (Ўзяць перамогу няпэўна над кім)
Тады зноў нам будзе любоў.                        (Сьпяць не пачуўшы на порву трубы)

Хіба вам трэба на Пінскі кірмаш?
- Зьверабой, скрыпень ды чабор...
Пакіньце вестку ў пасёлачак наш,
Той маёй, з кім мелі любоў.


Scarborough Fair
kalihon darom

Абудзі

Адчуваю шлях празь цемру,
Грукам сэрца ідучы.
Дзе канец яму, ня скемлю,
Але знаю дзе пачын.

Ты мне кажаш, я дзіцятка маладушны,
Што згубіўся ў мутным сьне.
Праляціць жыцьцё, як вочы не расплюшчу...
Ну й няхай - так добра мне.

Collapse )
kalihon

Прарок

Сярод маны, сярод насмешкаў,
Знак нейкі тулячы к грудзям,
Ішоў прарок пясчанай сцежкай
З навукай новаю к людзям.

Праціўны вецер лез у вочы
I плачам пеў, як дзіцянё,
Звяр'ё зубамі йграла ўночы,
Днём выла ў небе груганнё.

А ён, не знаючы граніцаў,
Ішоў, хістаючысь наўслонь;
Агонь біў толькі з-пад зраніцаў,
Вялікіх праўд святы агонь.

Душа палала дзіўным жарам,
Бы з зораў выснутая ніць,
Што свет магла б сваім пажарам
Абвіць і к сонцу ўваскрасіць.

Ужо з сваім аклічным словам
Прарок далёка быў вядом,
Народу шмат збудзіў к дням новым,
Даў славу братнюю братом.

Аж так дасяг – аквечан хвалай –
Зямлі забранай сумных хат,
Дзе царства цемры панавала,
Дзе сілу ўзяў над катам кат.

Народ змарнеўшы таго краю
Свайго нат імені не знаў,
Як непатрэбшчына якая,
Гібеў на свеце і канаў.

Галовы людзі пахіліўшы,
Зямлю капалі, як краты,
Ўтапіўшы ў мёртвай ночнай цішы
Усе жаданні яснаты.

Прарок – пасол святла – ў загону
Людзей убачыўшы такім,
Маячыць стаў ім, як шалёны,
Прарочым голасам сваім:

«Паўстаньце, рабскія натуры,
Пакіньце свой адвечны сон,
Загаманіце віхрам, бурай,
Каб ажна дрогнуў ваш палон!

Глядзіце: прадзедавы косці
Ў зямлю калісь за вас ляглі,
А вы, як збэшчаныя госці,
Пракляццем сталі той зямлі.

Дзе вашы песні жыватворны?
Дзе ў вас прарокі й дудары,
Што над пагібельнасцяй чорнай
Віталі б полымем зары?

Забылі ўсё, згубілі долю,
Змяшалі славы цвет з гразёй
I запрадаліся ў няволю,
З душой і скурай счэзлі ў ёй.

Пара у рукі браць паходні,
Ўставаць, ісці, ноч рассвятляць!
Бо што не возьмеце сягоння,
Таго і заўтра вам не ўзяць.

Назло крывавым перашкодам
Скідайце ёрмы, клічце сход,
I дайце знаць другім народам,
Які вы сільны йшчэ народ!

За мной, за мной, забраны людзе!
Я добрай доляй послан к вам
I знаю, што было, што будзе,
I вас у крыўды не аддам».

Так гаварыў і з рабства клікаў
Людзей на волю той прарок,
Ждучы з трывогаю вялікай
Ад іх адказу неўнарок.

А людзі, глянуўшы на сонца,
Адказ казалі грамадой:
– Па колькі ж нам дасі чырвонцаў,
Калі мы пойдзем за табой?

Я. Купала, 1912

Нічога не зьмянілася.
kalihon

Вышыня сьветаў

Як вядома, у ніжэйшым сьвеце жывуць духі жывёл, продкаў, прадметаў, ды г.д. А ў вышэйшым - багі.

А вось што я табе скажу. На самой справе, вышэйшы сьвет нараджае ніжэйшы. Такім чынам, духі гэтага сьвету - гэта мы. Мы ўяўляем духаў жывёл ды продкаў, а багі ўяўляюць нас.

Лёгка заўважыць, што кожны дух уяўляе болей духаў, чым ён сам, хоць бы й таму, што ён уяўляе хаця б толькі сябе ды сваіх бацькоў, такім чынам, вышэйшыя сьветы заўжды малейшыя за ніжэйшыя.

Экстрапалюючы, можна казаць, што найвышэйшы сьвет месьціць аднаго толькі духа, які праз гіерархію сьветаў уяўляе астатніх. А найніжэйшы сьвет месьціць усіх магчымых духаў.

Вандруючы па лесьвіцы сусьветаў, можна здацца, што ў занайвышэйшым сьвеце няма ніводнага духу. Але каб дабрацца туды, трэба ня толькі зьнікнуць самому, але й разьявіць усіх астатніх.
kalihon

Somebody that I used to know

“Нейкая, зь якой знаём”

http://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY
http://www.azlyrics.com/lyrics/gotye/somebodythatiusedtoknow.html

Пераклад на беларускую

[Gotye:]
Спамінаю, як было з табой нам, часам.
Як казала мне, табе са мной быў рай.
Верыў я заўжды, што ты мая.
Але быў з табой самотны я.
То было каханьне, з горкім смакам разам.

Можна прызвычаіцца да смуткаў розных.
А ў канцы заўжды пральецца цераз край.
А калі зусім сышоў ўвесь сэнс,
Ты сказала мне: “усё, канец”.
Але я, прызнацца, быў таму давольны.

Але ж як паслала ты мяне?!
Ты прыкінулася, быццам нічога не было!
Мне ж ня треба каханьне -
Як чужога, жорстка адсякла далоў.

Ты навошта залягла на дно?
Нумар памяняла раптам, ад мяне крадком!
Мне ж, напэўна, ўсё адно.
Ты цяпер мне нейкая, зь якой знаём.

[Kimbra:]
Спамінаю, як мяне заўжды ты крыўдзіў.
Але кожны раз мяне сам вінаваціў ты.
Болей я так жыць ня здольная.
Мне карціць хлусьня адвольная.
Ты казаў мне “мы перажывём”.
А не бачыла, як ходзіш бокам зь нейкай, з кім ты быў знаём!

[Gotye:]
Але ж як паслала ты мяне?!
Ты прыкінулася, быццам нічога не было!
Мне ж ня треба тваё каханьне -
Як чужога, жорстка адсякла далоў.

Ты навошта залягла на дно?
Нумар памяняла раптам, ад мяне крадком!
Мне ж цяпер, напэўна, ўсё адно.
Ты цяпер мне нейкая, зь якой знаём.
[x2]
Нейкая
(Зь якой знаём)

Нейкая
(Ты цяпер мне нейкая, зь якой знаём)

(зь якой знаём)
(Я зь якой знаём)
(зь якой знаём)

Нейкая
kalihon

Справаздача

Я пачаў гэты дзёньнік у 2003 годзе. Сёньня 2011. (8 год).

За гэты час я:

Ажаніўся.
Памяняў жытло.
Нарадзіў 2х дзетак.
Зьмяніў 2 працы.
Павандраваў крыху па Эўропе ды Амерыцы.
Знайшоў сэнс жыцьця.
Здабыў ведаў ды ўменьняў.
Змайстраваў сабе бездакорную рэлігію.
Напісаў пад сотку вершаў.
Паглядзеў многа тысяч сноў.

УСЁ. Больш нічога значнага ды запамінальнага.